ประวัติบริษัท

บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี 2537 โดยเปิดให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บนถนนประดิพัทธ์เป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่อ บริษัท อัญชลี จำกัด ก่อนเปลี่ยนเป็น บริษัท เอส.ซี.เซอร์วิส อี จำกัด ในปี 2545 และได้เปลี่ยน เป็น บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด จวบจนปัจจุบัน

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการขยายสาขาเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีสาขาครอบคลุมในเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยว ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเงินตราต่างประเทศและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาไปยังสถานที่ที่มีศักยภาพมากขึ้นในอนาคตรวมถึงปรับปรุงระบบการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

“บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มาตรฐานสากลที่คุณมั่นใจ อุ่นใจ โปร่งใส่ คุณค่าแห่งบริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี

“Twelve Victory the Rate is Always Good!”

       

จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด ดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การศึกษาและการค้าพาณิชย์ รองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว จึงมีสาขาในเมืองใหญ่

ที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของภาคธุรกิจต่างๆ อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้น ปรับปรุงระบบการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

หลักการในการดำเนินธุรกิจ

ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานสากลที่คุณมั่นใจ โปร่งใส่ คุ้มค่า บริการด้วยใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี The Rate is always good!”

บริษัทฯมีหลักการที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสให้บริการด้วยความซื่อตรงในราคายุติธรรมและเชื่อถือได้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจากนี้  บริษัทฯยังส่งเสริมนโยบายการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

จากประสบการณ์การทำงานด้านการเงินจากต่างประเทศ คุณชนาพร ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสทิศทางการเติบโตของธุรกิจ ทำให้บริษัทฯได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารของคุณชนาพร ที่ไม่หยุดนิ่งในการสร้างงาน สร้างโอกาส ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงได้รับการยอมรับจากหลากหลายแวดวงธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และได้รับเกียรติ  ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) คนแรกของประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ทาง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล